Medicinske sestre

 
 

Andreja Zore

med. sestra

Andreja.png

20 let sem delala v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo. V želji po novem znanju sem se zaposlila v Očesnem kirurškem centru. Zadolžena sem za sprejem pacienta, pripravo pacienta pred specialističnim oftalmološkim pregledom pri zdravniku (izmerim očesni pritisk, vidno ostrino ter po potrebi opravim OCT slikanje). Po obravnavi pri zdravniku pacientu izročim izvid in povem vsa ustna in pisna navodila pred operacijo. V operacijski sobi sem zadolžena za pripravo pacienta na operacijo, sodelujem pri nemotenem poteku dela in pri dokumentiranju operacije. Pacientu po operaciji sive mrene ali vitrektomije dam pisna in ustna navodila.


Meta Klopčič

dipl.m.s.

meta.png

Študij zdravstvene nege sem zaključila na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Tekom obvezne študijske prakse sem delala na različnih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Del prakse sem opravila tudi v rehabilitacijskem centru Privatklinik Lassnitzhöhe v Avstriji. Veliko izkušenj sem pridobila tudi z delom preko študentskega servisa – največ ur sem opravila na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo v UKC LJ. V prostem času sem sodelovala pri taboru otrok z ADHD, pri projektu AQUA in opravila izpit iz prve pomoči za bolničarja. V Očesnem kirurškem centru dr. Primoža Logarja sem zaposlena od 1. oktobra 2017. Zadolžena sem za pripravo pacienta na operacijo na dan operacije. V operacijski sobi opravljam delo nečiste medicinske sestre. Pomagam tudi pri ambulantnih pregledih pacientov.


 
 

Neva Ključevšek

dipl.m.s.

neva.png

Študij zdravstvene nege sem zaključila na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Prej sem zaključila šolanje na Srednji Zdravstveni Šoli v Ljubljani. Tekom obvezne študijske prakse sem delala na različnih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Veliko izkušenj sem si pridobila tudi z delom preko študentskega servisa v Porodnišnici Ljubljana in Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. V očesno kirurškem centru dr. Primoža Logarja sem zaposlene od 15. Oktobra 2017. Zadolžena sem za naročanje pacientov in sprejem pacientov na preglede in vitreoretinalne operacije in operacije katarakte. Prav tako za pripravo pacientov na pregled (določanje vidne ostrine, merjenje očesnega pritiska, slikanje OCT-ja), pripravo na operativen poseg in inštrumentiranje med samo operacijo.

 

 
 

Zdravnice

 

Doc. dr. Nataša Vidovič Valentinčič,

dr. med. specialist oftalmolog

Specializacijo je opravila na Očesni kliniki v Ljubljani leta 2004. Doktorirala je iz področja očesnih vnetij. Je docentka na Katedri za oftalmologijo. Izobraževala se je doma in v tujini, največ Utrechtu na Nizozemskem, kjer je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani tudi opravila doktorat. Pokriva različna področja oftalmologije, ožje strokovno je usmerjena v očesna vnetja – uveitis in v operacije sive mrene. Svoje znanstveno delo objavlja v domačih in mednarodnih revijah. Vodi učne delavnice o operacijah sive mrene, tako doma, kot tudi v tujini. Pri operaciji sive mrene uporablja nasodobnejše mikrokirurške tehnike, vstavlja različne znotrajočesne leče, tako enožariščne kot tudi torične, večžariščne in večžariščbe torične. Operira zapletene sive mrene, specializirana za operacije sive mrene pri očesnih vnetijih (uveitis).

 

 

Asist. dr. sci. Mojca Urbančič

dr. med., spec. oftalmologije

Leta 1993 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, leta 2000 opravila specialistični izpit iz oftalmologije, leta 2002 pa pridobila naziv magistrica znanosti na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2003 je zaposlena na Očesni kliniki v Ljubljani, kjer se poglobljeno ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni mrežnice (starostna okvara rumene pege, diabetična retinopatija idr.) ter z vitreoretinalno kirurgijo (operacije zadnjega očesnega segmenta – vitrektomije, tudi v kombinaciji z operacijo sive mrene). Svoje znanje je nadgrajevala z dodatnimi izobraževanji v Londonu (Moorfields Eye Hospital), Ulmu (Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Ulm) ter Bremnu (European Vitreoretinal Training School), pa tudi na številnih strokovnih kongresih in tečajih. V Očesnem kirurškem centru dr. Logarja opravlja ambulantne oftalmološke preglede.

 

 

Prof. dr. Željka Novak Rukavina

dr. med.

zeljka.png

Specializacijo na področju anesteziologije opravila leta 1970 v Beogradu. Leta 1979 pridobila naziv doktorja znanosti na področju anesteziologije pri pljučnih kirurških posegih. Zaposlena v UKC Sarajevo do leta 1995. Od leta 1995 zaposlena v UKC Ljubljana. Z OKC dr. Logar sodeluje od leta 2004. Sodelovanje v OKC dr. Logar se sestoji v pripravi bolnika za operativni poseg, apliciranju zdravil za korekcijo hemodinamskih in presnovnih sprememb zaradi osnovne bolezni. Skrbi za splošno analgezijo in sedacijo bolnika ter za ublažitev simptomov ki lahko nastopijo po operativnem posegu na očesu. Sodeluje pri vitreoretinalnih operacijah in operacijah katarakte.


Prof. dr. sci. Mojca Globočnik Petrovič,

dr. med.
Ambulantni pregledi

Opravlja operativne posege zadnjega očesnega segmenta – t.i. vitreoretinalne operacije ali vitrektomije in operacije katarakte. Specializacijo iz okulistike na Očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je opravila 1996. Prvo vitrektomijo je opravila 1996. Danes letno opravi okoli 400 tovrstnih posegov. Znanje za izvedbo operacij je pridobila od dr. Primoža Logarja in v tujini, od dr. Eckarda v Frankfurtu in dr. Lewisa v Clevelandu. Osnovne bolezni, ki jih dr. Globočnik zdravi z vitrektomijo so spremembe na mrežnici zaradi sladkorne bolezni- diabetična retinopatija, odstop mrežnice, spremembe v rumeni pegi, kot je epimakularna membrana ali foramen makule.


Prim. mag. Aleksandra Kraut,

dr. med., specialist za bolezni mrežnice in očesna vnetja
Ambulantni pregledi

Klinično področje delovanja: od 1983 dalje na Očesni kliniki Ljubljana diagnostika, zdravljenje in svetovanje pri različnih očesnih boleznih, kot so starostna degeneracija rumene pege, diabetična retinopatija in druge žilne bolezni v očeh, tumorji in degenerativna obolenja mrežnice; področje vnetja: znotrajočesna vnetja, kot je uveitis ter površinska očesna vnetja, kot so razni konjunktivitisi, keratitisi, blefaritisi in suho oko.


Prof. dr. Brigita Drnovšek-Olup

dr. med., spec. oftalmologije

Diplomirala na MF v Ljubljani. Specialistični izpit iz oftalmologije je opravila 1987, podiplomski študij na MF v Zagrebu zaključila 1990 in magisterij 1991. Leta 1995 je doktorirala na MF v Ljubljani. Ustanovila je oddelek za okuloplastično in rekonstruktivno kirurgijo na Očesni kliniki v Ljubljani, uvedla novo dejavnost v Sloveniji, številne metode zdravljenja v okuloplastični kirurgiji v RS, lastne metode na področju laserskega zdravljenja v ob očesnem predelu in svojo metodo laserske DCR. Od leta 1996 dalje vodila številne učne delavnice o uporabi Er:YAG laserja v Evropi, ZDA, Južni Ameriki, Indiji in na Bližnjem vzhodu.