Akreditacije

Očesni kirurški center je akreditiral v sklopu organizacije GIZ Specialisti, ki je izbrala priznano akreditacijsko hišo Accreditation canada international  .


V sklopu mednarodne akreditacije je kirurški center dosegel najvišjo stopnjo odličnosti. Doseganje mednarodnih standardov za organizacijo pomeni dosledno izpolnjevanje splošno pripoznanih pravil stroke na najvišjem nivoju, etično neoporečnost in izboljšano pacientovo izkušnjo ob koriščenju storitev.

AccreditedLevel-1-300x300.png